Veckokalendern

 

Lärjungagrupp för kvinnor måndagar kl. 19-21. Vi studerar Bergspredikan, Matt 5, samtalar och ber i smågrupper. Start 26.9. Info och anmälan Heidi Tyni, tel. 040 757 7980 eller Carina Lassila, tel. 040 868 6954.

 

 

Sö 25.9 kl. 10 Gudstjänst, Sjöblom, Lassila, Enkvist. Kyrkvärd: Vikarholmen. Sommarskriftskolan 2017 inleds med information efter gudstjänsten.

-  kl. 10 Söndagsskolstart i Holm bönehus (Obs tiden)

 

To 29.9 kl. 11-13 Sopplunch i Holm bönehus.

 

- kl. 19 Karasamling vid Inremissionshemmet.

 

Fre 30.9 kl. 20 Ungdomssamling i Xodus. Anders Finskas medverkar.

 

Lö 1.10 kl. 19 Lördagssamling i församlingshemmet. Bertel Häger medverkar. Barnpassning. Servering. Församlingens hemgrupper speciellt inbjudna.

 

Sö 2.10 kl. 10 Högmässa, Lassila, Wiklund, sång Johanna Lill-Thylin. Kyrkkaffe. Kyrkvärd: Storströmmen.

 

- kl. 18 Missionsafton i församlingshemmet. Församlingens nya missionärspar Jimmy och Malena Svenfelt medverkar.