Veckokalendern                                                                                                                                                               

 

                                                  

Sö 21.10 kl. 10 Högmässa, Ventin, Wiklund. Sång Evelina Sundvik.

On 24.10 kl. 17-19 Kaffekväll vid Bosund missionsstuga, lotterier, försäljning av hembakt, lyckohjul, servering. Gåvor mottas med tacksamhet. Välkomna!

                                     

 

To 25.10 kl. 11-13 Sopplunch i Holm Bönehus.

To 25.10 kl. 19 Karasamling vid Inremissionshemmet. Bjarne Hedström medverkar.

Sö 28.10 kl. 10 Högmässa, Lassila, Forsman, ungdomskören.