Nyheter

Alla nyheter »

RSS

Veckokalendern                                                                                                                                      

 

                                                                   

                                                     

 

Lö 16.6 kl. 14 Konfirmation grupp I och II, Sjöblom, Lassila, Wiklund.

Lö 16.6 kl. 16 Konfirmation grupp III och IV, Sjöblom, Lassila, Wiklund.

Kyrkvärd: Barn- och ungdomsdirektionen

 

Sö 17.6 kl. 10 Högmässa,  Lassila, Sjöblom, Wiklund. Konfirmandernas nattvardsgång. Kyrkvärd: Furuholmen.

                                                                  

 

Må 18.6. kl. 18 Sommarkväll vid prästgårdsstranden. Gemenskap, servering, andakt.

To 21.6 kl 14 Nattvard vid Sandlunden, Sjöblom, Wiklund.

 

                                                                 

Lö 23.6. kl. 10 Midsommardagens högmässa. Sjöblom, Enkvist

Sö 24.6. kl. 18 Kvällshögmässa, sommarteolog Benjamin Häggblom, Sjöblom, Vidjeskog, kyrkkaffe efteråt.

Juli

Sö 1.7. kl. 12 (Obs tiden!) Gudstjänst vid Equity-torget, Sjöblom, Wiklund, KU:s blåsorkester, sopplunch

 

To 5.7. kl. 13-15 Sommarcafé i Holm bönhus

6 - 8.7 Larsmo sommarmöte vid kyrkan i Fagernäs. Tema:"Herre öppna våra ögon"!"

 

                                                     

                                                       

Sö 8.7. kl. 10 Gudstjänst i mötestältet. Per Svenfelt, Sjöblom, Enkvist. Radiering