Nyheter

Alla nyheter »

RSS

Veckokalendern                                                                                                                                                                                   

To 21.6 kl. 14 Nattvard vid Sandlunden, Sjöblom, Wiklund.

 

                                                                 

Lö 23.6. kl. 10 Midsommardagens högmässa, Sjöblom, Enkvist.

 

Sö 24.6. kl. 18 Kvällshögmässa, sommarteolog Benjamin Häggblom, Sjöblom, Vidjeskog, kyrkkaffe efteråt.

 

Sö 1.7. kl. 12 (Obs tiden!) Gudstjänst vid Equity-torget, Sjöblom, Wiklund, KU:s blåsorkester, sopplunch.

 

To 5.7. kl. 13-15 Sommarcafé i Holm bönehus.                    

                                                               

6 - 8.7 Larsmo sommarmöte vid kyrkan i Fagernäs, tema: "Herre öppna våra ögon !"

 

                                                     

                                                       

Sö 8.7. kl. 10 Gudstjänst i mötestältet, Per Svenfelt, Sjöblom, Enkvist. Radiering

.