Nyheter

Alla nyheter »

RSS

Veckokalendern                                                                                       

 

Ti 24.4 kl. 18-20 Orgelföreningens basar i församlingshemmet. Försäljning av hembakt, handarbeten m.m. Servering. Gåvor mottages med tacksamhet och kan inlämnas till församlingshemmet under eftermiddagen.

To 26.4 kl. 11-13 Sopplunch i Holm bönehus.

To 26.4 kl. 14 Nattvard vid Sandlunden, Sjöblom.

To 26.4 kl. 19 Karasamling vid Inremissionshemmet. Guy Ahlsved undervisar, Ingo Sandvik m.fl. leder sången.

Sö 29.4 kl. 10 Gudstjänst, Lassila, Sjöblom, ungdomskören, välsignelse av hjälpledare, kyrkkaffe. Kyrkvärd: Ungdomsgruppen.

On 2.5 kl. 18-21 ”Kraft till förändring”-kampanjcafé i Holm bönehus.

Lö 5.5 kl. 19 Lördagssamling i församlingshemmet, M-O Lassila, Jonas och Malin Forsblom m.fl. Barnpassning, servering.

Sö 6.5 kl. 10 Högmässa, Robert Ojala, Lassila, Wiklund, sång: Lars-Viktor Öst, gäster från Studentmissionen. Kyrklunch. Kyrkvärd: Gädda, Gäddnäs.

Sö 6.5 kl. 18 Sångkväll: i Västerby bönehus, Per-Ole Hjulfors, ungdomskören.

                                                                 

 

                                                      Varmt välkomna att dela gemenskapen!