Veckokalendern

 

Fre 26.8 kl. 11-14 Församlingarna i prosteriet inbjuder till Gemenskapsdag för personer med psykisk ohälsa. Dagen ordnas i församlingshemmet. HHN, Sjöblom, Wiklund. Lunch, kaffe och program. Varmt välkomna.

 

Sö 28.8 kl. 18 (Obs tiden) Kvällshögmässa, Sjöblom, Wiklund. Kyrkvärd: Kaptens södra.

 

Ti 30.8 kl. 19 Tvåspråkig församlingsafton i församlingshemmet. Tema: ”Sovinnon tie- försoningens väg. Kvällens gäst är Ruut Ben Yosef, som arbetar bland barn och ungdomar i Israel. Kollekt till detta arbete. Tilaisuus on kaksikielinen. Heidi Tyni leder kvällen, Lea Ridanpää sköter om musiken. Program: hälsningar från Israel, hebreisk musik och servering.

To 1.9 kl. 19 Karasamling i prästgården. Jens Sjölind berättar om Gospel Riders evangelisationsresa runt om i Finland. Sången leds av Nils Johansson, mötesvärd är Guy Ahlsved.Möjlighet till bastu och simning. Bastun varm från kl 18. Alla "karar" varmt välkomna.

Lö 3.9 kl. 18 ”Sjung till Herrens ära” konsert i kyrkan, KU:s blåsorkester, Mats Sjölinds lovsångsteam, sång Anders Sjöberg. Efteråt servering i församlingshemmet med tårtbuffé i anledning av Ulf Axells 60-årsdag. Anmälan behövs för serveringen, tel. 050 531 4308. Möjligheter att ge en gåva åt hjälpbehövande.

Sö 4.9 kl. 10 Gudstjänst, Lassila, Wiklund, sång Mats Löf. Kyrkkaffe. Kyrkvärd: Kaptens norra.

To 8.9 kl. 18 Nattvard vid Sandlunden, Lassila, Wiklund.

Kvinnor i alla åldrar är välkomna med på en weekend till Rokua nära Oulunjärvi. Vandringar i naturskön terräng, men också alternativa program. Liisa Weckström vägleder under temat ”Vila-vandra-växa”. Inkvartering i 2(4) personers rum. Start fre kl. 13, hemkomst sö kl. 18. Pris ca 140 €. Anmälan till pastorskansliet tel. 040 868 6950  eller larsmo.forsamling@evl.fi, senast 1.9.