Veckokalendern                                                                                                     

Ons 22.8. kl. 13.30 Nattvardsgång för rörelsehämmade i församlingshemmet, Lassila, Wiklund.

                                       

 

kl. 18 Talko vid Västerby bönhus

 

To 23.8. kl. 10 Välsignelse av ettorna i kyrkan. Lassila, Axell, Wiklund

Sö 26.8. kl. 18 Kvällshögmässa, Sjöblom, Wiklund. Sång Mats Löf.

Kyrkkaffe. Kyrkvärd: Fagernäs, Fagerudd.

Alpha-kurs inleds i församlingshemmet sö 9.9. kl.17

Välkommen med du som vill fundera och diskutera kring den kristna tron. Tio tillfällen under hösten med mat, samtal i grupper och undervisning. Anmäl före 24.8. till

Viktor Asplund tel. 044-4494268

 

 

Skriftskolorna 2019

Anmälan sker i år enbart på nätet under tiden 16-29.8.2018. Anmäl på denna sida under länken Kom med/Unga/Skriftskolan. Mer info finns också under Livets fester/Konfirmation. Man kan anmäla sig endera till sommar- eller vinterskriftskolan.

                                                                                       

 

Församlingsval 18.11.2018   

 I Larsmo väljs 19 medlemmar till kyrkofullmäktige i valet som hålls söndagen den 18.11.2018. Kyrkofullmäktige väljs för en fyraårsperiod som inleds i början av 2019.

 Valbar är en kandidat som

1) senast 17.9.2018 har registrerats som närvarande medlem i församlingen

2) är konfirmerad senast 17.9.2018 och fyller 18 år senast 18.11. 2018

3) är känd för sin kristna övertygele

4) inte är omyndig

5) har gett ett skriftligt samtycke till att kandidera

6) inte är anställd som tjänsteinnehavare eller arbetstagare i arbetsavtalsförhållande i församlingen.

En valmansföreningd striftelseurkund för valet inklusive bilagor skall senast 17.9. 2018 kl 16 lämnas till pastrorkansliet som håller öppet kl. 9-12 samt 17.9.2018 kl. 9-16. Adressen är Marieholmsvägen 23, 68570 Larsmo.

Stiftelseurkundsdokument med bilagor finns tillgängliga på pastorskansliet och på webbplatsen info.församlingsvalet.fi

Valnämndens ordförande: Bengt Björkskog

 

 

                                                                                   

 

                                                                                     

 

         

 

 

 

                                    

                                                             

 

                        

.