Veckokalendern                                                                                                                                                               

 

                                                                        

Ti 18.9 kl. 13.30 Syföreningen i Västerby bönehus  terminsstart.

                                                           

Ti 18.9 kl. 18-20 Den internationella kristna handelskammarens (ICCC) kurskväll i församlingshemmet, servering. (Obs dagen ändrad från 11.9 med en vecka!)

Ons 19.9 kl. 13. Syföreningen i Furugården terminsstart.

To 20.9 kl. 13.30 Vänkretsen i Holm bönehus terminsstart.

- kl. 14 Nattvard vid Sandlunden, Sjöblom, Forsman.

 

- kl. 19 Karasamling i prästgården, Tommy Johansson medverkar. Bastun varm från kl 18.

                                                                              

Sö 23.9 kl. 10 Gudstjänst, Lassila, Wiklund. Kyrkkaffe. Kyrkvärd: Björn, Björnvik, Långstranden, Kalvholmen.

- kl. 10 Söndagsskolstart. Vi börjar i kyrkan och går sen över till församlingshemmet (ingen söndagsskola i Holm bönehus i höst).

 

- 18 Konsert i Larsmo kyrka med Kristoffer Streng, Stefan Jansson, Simon Granlund m.fl. Äldre och nyare pärlor från den andliga sångskatten. Andakt Marko Sjöblom. Fritt inträde. Kollekt till förmån för Orgelföreningen i Larsmo.

 

                                                       

 

Ons 26.9 kl. 18-20 Språkcafé i huvudbiblioteket i Holm. Välkomna att samtala och lära känna flyktingfamiljer i Larsmo. Arr. Larsmo församling, Larsmo kommun, FRK i Larsmo.

 

To 27.9 kl. 11-13 Sopplunch i Holm bönehus.

Prosteriets gemenskapsdag för personer med utvecklingsstörning sö 30.9 kl. 11 i församlingshemmet i Larsmo. Högmässa, lunch, program och kaffe. Anmälan senast 24.9 till Carina Lassila 040 868 6954.

Längtar du efter att prisa Herren tillsammans med andra?  Kom då med och sjung till Herrens ära tisdagar varannan vecka kl. 17.30-18.30 i Holm bönehus. Start 25.9. Varmt välkommen!