Nyheter

Alla nyheter »

RSS

Veckokalendern                                                                                                                                                                                                     

Sö 28.5 kl. 7.00 Pilgrimsvandring från Inremissionshemmet i Gertruds till kyrkan i Fagernäs. Vandringsled ca 6 km. Upplysningar Lars-Erik Östman, tel. 050 518 2578. Han fungerar också som guide.

  • kl. 10 Högmässa, Lassila, Wiklund. Efter högmässan kyrkkaffe i församlingshemmet och avskedsfest för Elisabeth Holgers.

Må 29.5 kl. 13.30 Nattvardsmässa  i församlingshemmet, anpassad för rörelsehindrade, Sjöblom, Frantz. Servering. Vid behov av ledsagare och/eller skjuts, kontakta Carina Lassila, tel. 040 868 6954.

Ti 30.5 kl. 9.30 Cronhjelmskolans avslutningsgudstjänst i kyrkan, Lassila, Wiklund.     

Lö 3.6 kl. 9 Lågstadiernas avslutningsgudstjänst i kyrkan, Lassila, Wiklund.

Sö 4.6 kl. 10 Pingstdagens högmässa, Lassila, Wiklund.

Må 5.6 kl. 10 Sommarskriftskolan  inleds i kyrkan.

To 8.6 kl. 18 Nattvard vid Sandlunden, Sjöblom, Wiklund.