Gudstjänst

sö 16.7 kl. 10.00

Larsmo kyrka

Gudstjänst samt Grankulla-Nyberg släktmöte

Gudstjänst kl. 10. Predikan Stig-Erik Enkvist, Sjöblom, Wiklund. Sång av släktmöteskör.


Se också

sö 27.5 kl. 10.00

Larsmo kyrka

Högmässa

Lassila, Wiklund, sång Viktor och Victoria Asplund.
må 28.5 kl. 9.00 -16.00

Syföreningarnas vårutfärd till Terjärv

Bussen kör enligt följande: kl. 9.00 Bosund bönehus, kl. 9.05 Näs bönehus, kl. 9.15 Holm bönehus, kl. 9.25 Strandis busshållplatsen, Furuholmen. Förhandsanmälning senast 21 maj till Carina Lassila.
sö 17.6 kl. 10.00

Larsmo kyrka