Skärimöte

sö 6.8 kl. 14.00

Skärimöte

Köpmanholmen

Skärimöte på Köpmanholmen

Skärimöte på Köpmanholmen tillsammans med Larsmo baptisförsamling. I händelse av regn hålls mötet i Västerby bönehus.


Tag kontakt

Max-Olav  Lassila
kyrkoherde
0500 252 896
 

Se också

sö 22.10 kl. 10.00

Larsmo kyrka

Familjegudstjänst

Lassila, Victoria Enkvist, sång av dagklubbsbarn.
må 23.10 kl. 9.30 -11.00

Västerby bönehus

Föräldra-barngrupp i Västerby bönehus

Du, som är hemma med ditt barn (dina barn), är varmt välkommen i gemenskapen med andra föräldrar i samma situation.
må 23.10 kl. 9.30 -11.00

Dagklubbsutrymmet i Bosund

Föräldra-barngruppen i Bosund

Du, som är hemma med ditt barn (dina barn) är varmt välkommen i gemenskapen med andra föräldrar i samma situation