Kvällsgudstjänst

sö 27.8 kl. 18.00

Larsmo kyrka

Sjöblom, Hannes Uunila.

Kyrkkaffe.

Du är varmt välkommen!


Se också

sö 18.2 kl. 10.00

Larsmo kyrka

Gudstjänst

Lassila, Vidjeskog, Mats Löf.
to 22.2 kl. 14.00

Sandlundens åldringscenter

Nattvard vid Sandlunden

Sjöblom, Nils-Oscar Frantz.
to 22.2 kl. 19.00

Inremissionshemmet

Karasamling torsdag 22.2 kl. 19

Karasamling vid Inremissionshemmet. Kvällens gäst är Jonas Ahlsved.