Föräldra-barngrupp i Västerby bönehus

må 18.9 kl. 09.30 - kl. 11.00

Västerby bönehus

Du, som är hemma med ditt barn (dina barn), är varmt välkommen i gemenskapen med andra föräldrar i samma situation.

Vi samtalar om aktuella frågor, som berör vardag och helg. Vi har också en enkel samling med sång och bibelberättelser. Kaffe och saft! Varmt välkommen!


Tag kontakt

Carina Lassila
diakonissa
040 707 4062
 

Se också

on 27.9 kl. 9.30 -11.00

Furugården

Föräldra-barngruppen i Furugården

Du, som är hemma med ditt barn (dina barn), är varmt välkommen att dela gemenskapen med andra föräldrar i samma situation.
fr 29.9.2017 kl. 13.00 - sö 1.10.2017 kl. 18.00

Rokua nationalpark i Norra Österbotten

Kvinnoresa till Rokua 29.9-1.10

Också i år ordnas en weekend för kvinnor i alla åldrar i Rokua. Det blir vandringar i naturskön terräng men också möjlighet till alternativa program.
sö 1.10 kl. 10.00

Larsmo kyrka

Högmässa

Samuel Erikson, Marko Sjöblom, Nina Enkvist.