Högmässa i församlingshemmet, de äldres dag

sö 8.10 kl. 10.00

Församlingshemmet

Sjöblom, Uunila. Kyrklunch. Vinterskriftskolan deltar. Fortsätter sedan med lektioner.

Kyrkvärd: Diakonidirektionen.


Se också

to 26.4 kl. 19.00

Inremissionshemmet

Karasamling

Guy Ahlsved undervisar. Ingo Sandvik m.fl. leder sången.
sö 29.4 kl. 10.00

Larsmo kyrka

Gudstjänst

Lassila, Sjöblom, sång av ungdomskören, välsignelse av hjälpledare, ungdomar medverkar. Kyrkkaffe.
lö 5.5 kl. 19.00

Församlingshemmet

Lördagssamling

Max-Olav Lassila, Jonas och Malin Forsblom m.fl. Barnpassning, servering.