Reformationsjubileum 28-29.10.2017

lö 28.10 kl. 15.00 - sö 29.10 kl. 14.30

Reformationsjubileum 28-29.10.2017 Församlingshemmet , Larsmo kyrka

Vi firar 500-årsminnet av reformationen i Larsmo församling i samarbete med bönehusföreningarna och Inremissionen.

Lö 28.10 Möten i församlingshemmet.

Kl. 13. Inledning, Max-Olav Lassila.

Kl. 13.15 "Hjälp Sancta Anna, jag vill bli munk"- några dramatiska händelser ur Martin Luthers liv, Leif Erikson.

Kl. 14.15 Kaffepaus.

Kl. 15 "Handen på plogen och hjärtat i himlen" - om andligt och världsligt regemente, Leif Erikson.

Frågestund.

Kl. 16.30 "Från ovisshet till visshet" - Luther och teologin, Marko Sjöblom.

Kl. 17.30 Middag.

Kl. 19 Sångkväll i kyrkan. "Vi stämmer upp Guds lov med fröjd" - Luther och musiken. Stig-Erik Enkvist, kören Cantate, Victoria Asplund.

Kvällste i församlingshemmet.

Söndag 29.10.2017

Kl. 10 Högmässa, Lassila, Uunila, sång Johanna Lill-Thylin (radiering). Söndagsskola i församlingshemmet.

Kl.11.30 Kyrklunch.

Kl. 13 "Behåll oss Herre vid ditt Ord" - frukter av Luthers bibelöversättningsarbete, Stig-Olof Fernström.

Avslutningskaffe.

Arrangörer; Larsmo församling, Bosund bönehusförening, Näs bönehusförening, Risöhäll bönehusförening och Luthersk Inremission.

Barnpassning: Vi strävar att ha barnpassning vid alla mötestillfällen.

Finns bokbord: böcker från Slef och Luther Divari finns till salu

Kostnader för servering: Hela helgen 25 €, Familjepris hela helgen: 50 €. Familjepris lördag 35€, familjepris söndag 25 €.

Lördag: kaffe 3 €, middag 10 €, kvällste 4 €.

Söndag: Kyrklunch 10 €, kaffe 3 €.

Måltiderna betalas kontant eller med bankkort. Eventuella specialdieter eller annan information, kontakta pastorskansliet tel 040 868 6950.


Se också

må 23.10 kl. 9.30 -11.00

Dagklubbsutrymmet i Bosund

Föräldra-barngruppen i Bosund

Du, som är hemma med ditt barn (dina barn) är varmt välkommen i gemenskapen med andra föräldrar i samma situation
må 23.10 kl. 9.45 -11.15

Västerby bönehus

Föräldra-barngrupp i Västerby bönehus

Du, som är hemma med ditt barn (dina barn), är varmt välkommen i gemenskapen med andra föräldrar i samma situation.
må 23.10 kl. 10.00 -11.30

Holm bönehus

Föräldra-barngruppen i Holm bönehus

Du, som är hemma med ditt barn (dina barn), är varmt välkommen i gemenskapen med andra föräldrar i samma situation.