Reformationsjubileum 28-29.10.2017

lö 28.10 kl. 15.00 - sö 29.10 kl. 14.30

Reformationsjubileum 28-29.10.2017 Församlingshemmet , Larsmo kyrka

Vi firar 500-årsminnet av reformationen i Larsmo församling i samarbete med bönehusföreningarna och Inremissionen.

Lö 28.10 Möten i församlingshemmet.

Kl. 13. Inledning, Max-Olav Lassila.

Kl. 13.15 "Hjälp Sancta Anna, jag vill bli munk"- några dramatiska händelser ur Martin Luthers liv, Leif Erikson.

Kl. 14.15 Kaffepaus.

Kl. 15 "Handen på plogen och hjärtat i himlen" - om andligt och världsligt regemente, Leif Erikson.

Frågestund.

Kl. 16.30 "Från ovisshet till visshet" - Luther och teologin, Marko Sjöblom.

Kl. 17.30 Middag.

Kl. 19 Sångkväll i kyrkan. "Vi stämmer upp Guds lov med fröjd" - Luther och musiken. Stig-Erik Enkvist, kören Cantate, Victoria Asplund.

Kvällste i församlingshemmet.

Söndag 29.10.2017

Kl. 10 Högmässa, Lassila, Uunila, sång Johanna Lill-Thylin (radiering). Söndagsskola i församlingshemmet.

Kl.11.30 Kyrklunch.

Kl. 13 "Behåll oss Herre vid ditt Ord" - frukter av Luthers bibelöversättningsarbete, Stig-Olof Fernström.

Avslutningskaffe.

Arrangörer; Larsmo församling, Bosund bönehusförening, Näs bönehusförening, Risöhäll bönehusförening och Luthersk Inremission.

Barnpassning: Vi strävar att ha barnpassning vid alla mötestillfällen.

Finns bokbord: böcker från Slef och Luther Divari finns till salu

Kostnader för servering: Hela helgen 25 €, Familjepris hela helgen: 50 €. Familjepris lördag 35€, familjepris söndag 25 €.

Lördag: kaffe 3 €, middag 10 €, kvällste 4 €.

Söndag: Kyrklunch 10 €, kaffe 3 €.

Måltiderna betalas kontant eller med bankkort. Eventuella specialdieter eller annan information, kontakta pastorskansliet tel 040 868 6950.


Se också

on 22.8 kl. 13.30

Församlingshemmet

Nattvard för rörelsehämmade

Nattvard för rörelsehämmade 22.8. kl. 13.30
to 23.8 kl. 10.00

Larsmo kyrka

Välsignelse av årets ettor

Lassila, Axell, Wiklund.
fr 24.8.2018 kl. 20.00 - lö 25.8.2018 kl. 0.00

Prästgården