Föräldra-barngruppen i Holm bönehus

må 30.10 kl. 10.00 - kl. 11.30

Holm bönehus

Du, som är hemma med ditt barn (dina barn), är varmt välkommen i gemenskapen med andra föräldrar i samma situation.

Vi samtalar om aktuella frågor som berör vardag och helg. Vi har också en enkel samling med sång och bibelberättelser. Kaffe och saft! Varmt välkommen med!


Tag kontakt

Pia  Fagerholm
diakoniarbetare
 

Se också

sö 22.10 kl. 10.00

Larsmo kyrka

Familjegudstjänst

Lassila, Victoria Enkvist, sång av dagklubbsbarn.
må 23.10 kl. 9.30 -11.00

Västerby bönehus

Föräldra-barngrupp i Västerby bönehus

Du, som är hemma med ditt barn (dina barn), är varmt välkommen i gemenskapen med andra föräldrar i samma situation.
må 23.10 kl. 9.30 -11.00

Dagklubbsutrymmet i Bosund

Föräldra-barngruppen i Bosund

Du, som är hemma med ditt barn (dina barn) är varmt välkommen i gemenskapen med andra föräldrar i samma situation