Högmässa på Alla helgons dag, med parentation

lö 4.11 kl. 10.00

Larsmo kyrka

Sjöblom, Lassila. I början av gudstjänsten tänder vi ljus till minnet av dem som avlidit och blivit begravda i Larsmo församling sedan förra Alla helgons dag.

Efter gudstjänsten blir det lunch och samling i sorgens tecken i församlingshemmet. Lis-Mari Nykung från Esse delar sina personliga erfarenheter av vandringen i sorgens landskap. Varmt välkommen med i gemenskapen, med ny och gammal sorg.

Kyrkvärd: Vikarholmen.

 


Se också

lö 23.6 kl. 10.00

Larsmo kyrka

Midsommardagens högmässa

Sjöblom, Nina Enkvist. Kyrkvärd: Vikarholmen.
sö 24.6 kl. 18.00

Larsmo kyrka

Kvällshögmässa

Sommarteolog Benjamin Häggblom, Sjöblom, Vidjeskog.
sö 1.7 kl. 12.00

Equitytorget i Larsmo, Holm

Gudstjänst vid Equitytorget, efteråt sopplunch

Sjöblom, Wiklund, KU: s blåsorkester.