Högmässa på Alla helgons dag, med parentation

lö 4.11 kl. 10.00

Larsmo kyrka

Sjöblom, Lassila. I början av gudstjänsten tänder vi ljus till minnet av dem som avlidit och blivit begravda i Larsmo församling sedan förra Alla helgons dag.

Efter gudstjänsten blir det lunch och samling i sorgens tecken i församlingshemmet. Lis-Mari Nykung från Esse delar sina personliga erfarenheter av vandringen i sorgens landskap. Varmt välkommen med i gemenskapen, med ny och gammal sorg.

Kyrkvärd: Vikarholmen.

 


Se också

må 19.2.2018 kl. 19.15 - sö 4.3.2018 kl. 23.59

Drängstugan

Maria Bäck ny kanslist i Larsmo församling

Maria Bäck ny kanslist i Larsmo församling. Hon tar över uppgiften 23.2.2018
to 22.2 kl. 14.00

Sandlundens åldringscenter

Nattvard vid Sandlunden

Sjöblom, Nils-Oscar Frantz.
to 22.2 kl. 19.00

Inremissionshemmet

Karasamling torsdag 22.2 kl. 19

Karasamling vid Inremissionshemmet. Kvällens gäst är Jonas Ahlsved.