Föräldra-barngruppen i Bosund

må 13.11 kl. 09.30 - kl. 11.00

Dagklubbsutrymmet i Bosund

Du, som är hemma med ditt barn (dina barn) är varmt välkommen i gemenskapen med andra föräldrar i samma situation

Vi samtalar om aktuella frågor, som berör vardag och helg. Vi har också en enkel samling, med sång och bibelberättelser. Kaffe och saft! Välkommen med!


Tag kontakt

Britt-Mari Gripenberg
barnledare
050 376 0684
 

Se också

sö 22.10 kl. 10.00

Larsmo kyrka

Familjegudstjänst

Lassila, Victoria Enkvist, sång av dagklubbsbarn.
må 23.10 kl. 9.30 -11.00

Dagklubbsutrymmet i Bosund

Föräldra-barngruppen i Bosund

Du, som är hemma med ditt barn (dina barn) är varmt välkommen i gemenskapen med andra föräldrar i samma situation
må 23.10 kl. 9.45 -11.15

Västerby bönehus

Föräldra-barngrupp i Västerby bönehus

Du, som är hemma med ditt barn (dina barn), är varmt välkommen i gemenskapen med andra föräldrar i samma situation.