Adventskyrka för de minsta 30.11 kl. 9.30

to 30.11 kl. 09.30

Adventskyrka för de minsta 30.11 kl. 9.30 Församlingshemmet , Larsmo kyrka

Adventskyrka för de minsta, Sjöblom, Vidjeskog.

Efter gudstjänsten servering i församlingshemmet.

 


Se också

to 19.7 kl. 14.00

Sandlundens åldringscenter

Nattvard vid Sandlunden

Lassila, Nina Enkvist.
lö 21.7 kl. 16.00

Larsmo kyrka

LFF:s konfirmationsmässa

Hellstrand, Eklund, Lassila, Enkvist.
sö 22.7 kl. 12.00

Prästgårdsstranden

Kyrkbåtssöndag med friluftsgudstjänst 22.7 kl. 12

Lassila, Enkvist, dragspelare, servering, samvaro. Villagäster speciellt inbjudna.