Adventskyrka för de minsta 30.11 kl. 9.30

to 30.11 kl. 09.30

Adventskyrka för de minsta 30.11 kl. 9.30 Församlingshemmet , Larsmo kyrka

Adventskyrka för de minsta, Sjöblom, Vidjeskog.

Efter gudstjänsten servering i församlingshemmet.

 


Se också

sö 17.6 kl. 10.00

Larsmo kyrka

må 18.6 kl. 18.00

Prästgårdsstranden

Sommarkväll vid prästgårdsstranden

Gemenskap, servering, andakt.
to 21.6 kl. 14.00

Sandlundens åldringscenter

Nattvard vid Sandlunden

Sjöblom, Wiklund.