Familjegudstjänst på första advent

sö 3.12 kl. 10.00

Familjegudstjänst på första advent Larsmo kyrka

Familjegudstjänst på första advent, Sjöblom, Vidjeskog.

Kyrkvärd: Byggmästar, Strömsholm.


Se också

lö 23.6 kl. 10.00

Larsmo kyrka

Midsommardagens högmässa

Sjöblom, Nina Enkvist. Kyrkvärd: Vikarholmen.
sö 24.6 kl. 18.00

Larsmo kyrka

Kvällshögmässa

Sommarteolog Benjamin Häggblom, Sjöblom, Vidjeskog.
sö 1.7 kl. 12.00

Equitytorget i Larsmo, Holm

Gudstjänst vid Equitytorget, efteråt sopplunch

Sjöblom, Wiklund, KU: s blåsorkester.