Dopgudstjänst

sö 7.1 kl. 18.00

Dopgudstjänst Larsmo kyrka

Sjöblom, Vidjeskog.

Under kvällsgudstjänsten på Dopets dag förrättas dop. Välkommen att hålla er familjs dop i samband med kvällsgudstjänsten.


Se också

on 26.9 kl. 9.30 -11.00

Furugården

Föräldra-barn i Furugården

Samtal och gemenskap.
on 26.9 kl. 13.00 -15.00

Holm bönehus

Stick-in café

Kaffe och skön gemenskap.
on 26.9 kl. 18.00 -20.00

Larsmo huvudbibliotek i Holm, Videvägen 2D, 68570 LARSMO

Språkcafé vid Larsmo huvudbibliotek

Språkcafé 26.9, 17.10 och 14.11 kl. 18-20. Välkomna att samtala och lära känna flyktingfamiljer i Larsmo!