Lördagssamling

lö 3.2 kl. 19.00

Lördagssamling Församlingshemmet

Marko Sjöblom medverkar. Kvällens tema är " Andliga fäder och mödrar".

Servering, barnpassning.  Varmt välkomna!


barnledare
050 339 8596

Se också

to 26.4 kl. 19.00

Inremissionshemmet

Karasamling

Guy Ahlsved undervisar. Ingo Sandvik m.fl. leder sången.
sö 29.4 kl. 10.00

Larsmo kyrka

Gudstjänst

Lassila, Sjöblom, sång av ungdomskören, välsignelse av hjälpledare, ungdomar medverkar. Kyrkkaffe.
lö 5.5 kl. 19.00

Församlingshemmet

Lördagssamling

Max-Olav Lassila, Jonas och Malin Forsblom m.fl. Barnpassning, servering.