Internationella kristna handelskammarens (ICCC) möte

ti 10.4 kl. 18.00

Församlingshemmet

Fredrik Ekholm, Jussi Peltola.

Servering.


Se också

to 26.4 kl. 19.00

Inremissionshemmet

Karasamling

Guy Ahlsved undervisar. Ingo Sandvik m.fl. leder sången.
lö 5.5 kl. 19.00

Församlingshemmet

Lördagssamling

Max-Olav Lassila, Jonas och Malin Forsblom m.fl. Barnpassning, servering.
sö 6.5 kl. 18.00

Västerby bönehus

Sångkväll

Per-Ole Hjulfors, ungdomskören.