Kungörelse 2

fr 24.8 kl. 13.50

Kungörelse 2 Drängstugan

Rösträtt i församlingsvalet har alla, som fyllt 16 år och var medlemmar i Larsmo närvarande befolkning 15.8.2018. Vi har en förteckning över röstberättigade till påseende i pastorskansliet 3.9-4.9.2018, om du känner dig osäker.

KUNGÖRELSE OM FÖRTECKNINGEN ÖVER RÖSTBERÄTTIGADE

 

I Larsmo församling förrättas församlingsval 18.11.2018. Vid valet väljs medlemmar i kyrkofullmäktige.

 

Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påseende under övervakning för församlingens medlemmar måndag 3.9.2018 klockan 10–14 och tisdag 4.9.2018 klockan 15–19 på pastorskansliet, Marieholmsvägen 23 68570 Larsmo.

 

I förteckningen över röstberättigade har alla medlemmar som senast 18.11.2018 fyller 16 år och som 15.8.2018 registrerats som närvarande medlemmar i församlingen antecknats som röstberättigade.

 

Den som anser att han eller hon obehörigen utelämnats ur förteckningen över röstberättigade eller att en anteckning om honom eller henne i förteckningen är oriktig får yrka på rättelse.

 

Rättelseyrkandet ska framställas skriftligt och senast 6.9.2018 före kl. 16.00 lämnas in till  pastorskansliet, Marieholmsvägen 23 68570 Larsmo.

 

Valnämnden behandlar rättelseyrkanden på sitt möte 1.10.2018.

 

Larsmo, den 6 juni 2018

 

För valnämnden i Larsmo församling

 

___________________________

Ordförande Bengt Björkskog

 


Se också

må 22.10 kl. 9.30 -11.00

Dagklubbsutrymmet i Bosund

Föräldra-barn i Bosund

Samtal och skön gemenskap.
må 22.10 kl. 9.45 -11.15

Västerby bönehus

Föräldra-barn i Västerby

Samtal och gemenskap.
må 22.10 kl. 10.00 -11.30

Holm bönehus

Föräldra-barn i Holm

Samtal och gemenskap.