Missionsafton 15.11

to 15.11 kl. 19.00

Församlingshemmet

Församlingens missionärer Mona och Alf Wallin samt Camilla Skrifvars-Koskinen från FMS medverkar.

Servering.

Välkomna!