Palmsöndagens högmässa

sö 14.4 kl. 10.00

Larsmo kyrka

Lassila.

Välkomna!


Se också

sö 20.1 kl. 10.00

Larsmo kyrka

Högmässa

Sjöblom.
sö 27.1 kl. 18.00

Larsmo kyrka

Kvällshögmässa

Lassila, Forsman.
sö 3.2 kl. 10.00

Larsmo kyrka

Familjegudstjänst

Sjöblom, Forsman, barnkören.