Att delta i församlingens verksamhet kan vara ett bra sätt att fördjupa sin kristna tro. Det finns hel del på gång i vår församling, utöver söndagarnas högmässor och gudstjänster.

Här är några aktuella tips för den som vill veta mera om den kristna tron:

Lördagssamlingar. I församlingshemmet, i regel en lördag i månaden, kl. 19. Kristen undervisning, lovsång, bön och vittnesbörd. Ofta anordnas barnpassning. Servering efteråt.

Lärjungagrupp, för kvinnor. En kurs pågår som bäst (feb 2018) och den pågår till slutet av april 2018. I lärjungagruppen går vi igenom Matteusevangeliet, kap 5-7 och samtalar i smågrupper. Är du intresserad kan du meddela Carina Lassila, så kan vi meddela när en ny lärjungagrupp startar.

Karasamlingar, för män, en torsdag i månaden, kl 19. Ingen anmälan behövs. 

I februari 2017 hölls en Bibelhelg med Olof Edsinger från Sverige. Länkar med undervisning finns på hemsidans första sida. Välkommen att ta del av undervisningen.http://www.larsmoforsamling.fi/nyheter/bibelundervisning