Att delta i församlingens verksamhet kan vara ett bra sätt att fördjupa sin kristna tro. Det finns hel del på gång i vår församling, utöver söndagarnas högmässor och gudstjänster.

Här är några aktuella tips för den som vill veta mera om den kristna tron:

Lördagssamlingar. I församlingshemmet, i regel en lördag i månaden, kl. 19. Kristen undervisning, lovsång, bön och vittnesbörd. Ofta anordnas barnpassning. Servering efteråt. Hösten 2018 har som tema "Den kristnes 4 B:n, bibelläsning, brödragemenskap, brödsbrytelse och bön. På första samlingen 1.9 medverkar Bertel Häger och Eivor och Nils Johansson. Tuula Vilo medverkar i den andra, 6.10 och Max-Olav Lassila i den tredje (då blir det också nattvardsmässa). Välkommen med i gemenskapen.

Lärjungagrupp, för kvinnor, fortsätter denna höst (2018) med träff varannan tisdag kl. 19-21. Vi studerar Bibeln tillsammans utgående från boken "Gör lärjungar" av Reuven och Yanit Ross, och samtalar i smågrupper. Kursen passas både nya intresserade och för den som varit med tidigare. Välkommen med! Start 18.9.2018 kl. 19 vid Inremissionshemmet. Anmälan senast 10.9 till Heidi Sundström, 040 757 7980, eller Carina Lassila, 040 868 6954- Välkommen med!

Karasamlingar, för män, en torsdag i månaden, kl. 19. Ingen anmälan behövs. Höstens första samling  är 20.9.2018 i prästgården. Bastun är varm från kl. 18. Kvällens gäst är Tommy Johansson. Tider för övriga samlingar i höst är 25.10 och 29.11. I medlet av december brukar det dessutom ställas till med julmiddag. Välkommen med!

Israelkväll 16.10 kl. 19 Tisdagen den 16.10 kl.19 har vi besök av pastor Daniel Yahav från Israel. Han är uppvuxen i en traditionell judisk familj och kom som 15-åring till tro på Jesus som Messias. Han fungerar nu som pastor i Peniel-församlingen i Tiberias. Samlingen ordnas i samarbete med den Internationella kristna ambassaden i Jerusalem (ICEJ).

Den internationella kristna handelskammaren (ICCC) ordnar två kurskvällar i Larsmo församlingshem, 18.9.2018 kl. 18-20 ( flyttad från 11.9) och 13.11.2018 kl 18-20. Servering. 

Missionsafton i församlingshemmet 15.11.2018 kl. 19. Församlingens missionärer Mona och Alf Wallin medverkar.