Att delta i församlingens verksamhet kan vara ett bra sätt att fördjupa sin kristna tro. Det finns hel del på gång i vår församling, utöver söndagarnas högmässor och gudstjänster.

Här är några aktuella tips för den som vill veta mera om den kristna tron:

Lördagssamlingar. I församlingshemmet, i regel en lördag i månaden, kl. 19. Kristen undervisning, lovsång, bön och vittnesbörd. Ofta anordnas barnpassning. Servering efteråt.

Lärjungagrupp. För kvinnor, måndagar kl. 19-21, startade i september 2016. Den tar slut i april 2017. Vi har studerat Bergspredikan, Matt 5 samt samtalat och bett i smågrupper. Matt Kap 6 och Matt Kap 7 studerade vi förra kursen. Skulle du önska deltaga i en sådan studiegrupp. Anmäl ditt intresse åt Heidi Tyni, tel. 040 757 7980 eller Carina Lassila, tel. 040 868 6954, så skall vi se när det blir dags för en ny kurs.

Karasamlingar, för män, en torsdag i månaden, kl 19. Ingen anmälan behövs. Nästa karasamling blir 30.3 kl 19 vid Inremissionshemmet. Tomas Portin, kyrkoherde i Purmo, medverkar. Kvällen eds av Jens Sjölind, sången av Nisse Johansson. Vårens sista Karasamling blir preliminärt  den 4.5 kl 19.

 

I februari hölls en Bibelhelg med Olof Edsinger från Sverige. Länkar med undervisning finns på hemsidans första sida. Välkommen att ta del av undervisningen.http://www.larsmoforsamling.fi/nyheter/bibelundervisning