Nyheter

Alla nyheter »

RSS

Veckokalendern          

 

To 16.11 kl. 11-13 Sopplunch i Holm bönehus.

Lö 18.11 kl. 19 Lördagssamling i församlingshemmet. Matias Gädda m.fl. medverkar. Barnpassning. Servering.

Sö 19.11 kl. 10 Högmässa, Sjöblom, Patrik Vidjeskog. Kyrkvärd: Risö, Grev.

Ti 21.11 kl. 18-20 Höstbasar i Holm bönehus. Försäljning av hembakt m.m. Lotterier. Servering. Missionsstugan är också öppen. Gåvor till försäljningen tas emot med tacksamhet.

 

OBS! Torsdag 23.11 är kansliet stängt p.g.a. skolning.