Församlingen har grupper för barn i olika åldrar. Välj den grupp som passar dig.  

 

Larsmo församlings barn- och familjearbete
Barn- och familjearbetet i församlingen
Välkommen till våra minior- och juniorklubbar

Tag kontakt

Ulf Axell
ungdomsarbetsledare
Larsmo församling
68570 Larsmo