Larsmo församling bedriver en mångsidig och livlig verksamhet bland ungdomar och unga vuxna. Den huvudsklig målgruppen är ungdomar i högstadieåldern och äldre! Välj en lämplig grupp i sidöversikten till vänster och läs vidare!

Ungdomssamlingar vid prästgården i Larsmo.
Öppet hus på sommarfredagar kl.20.00 i Larsmo prästgård
Glada ungdomar
Glada ungdomar

Tag kontakt

Viktor Asplund
Ungdomsledare
Larsmo församling
68570 Larsmo
Ulf Axell
ungdomsarbetsledare
Larsmo församling
68570 Larsmo