Ämbetsbevis och släktutredningar

 

Från pastorskansliet kan man beställa släktutredningar för bouppteckning. Vi skriver också ut ämbetsbevis till personbevis, till stipendieansökningar m.m.

Släktforskarna får, med tillstånd av kyrkoherden, sitta på kansliet och utföra sin forskning. 

Vår prissättning följer Kyrkostyrelsens direktiv.

 


Tag kontakt

Barbro Bång
kanslist
040 868 6956
Marieholmsvägen 23
68570 Larsmo