Kyrkofullmäktige i Larsmo församling år 2015 - 2018

Thomas Fagerholm, ordf, Ulf Holgers, vice ordf.

Patrik Ahlskog, Ann-Mari Ekstrand, Terese Grankulla, Anders Snellman, Gerd Söderlund, Lennart Töyrä,

Heidi Ahlö, Stig-Erik Enkvist, Tony Granholm, Ulf Holgers, Mikael Svenfelt, Peter Thylin,

Kent Brännbacka, Thomas Fagerholm, Pia Grankulla, Gurli Larsson, Eva-Maria Svenlin och Heidi Sundström ( 19 ledamöter)