Kyrkorådet i Larsmo församling 2017-2018

Ordförande:

 

 

 

 

 

Kyrkoherde Max-Olav Lassila 

Ordinarie medlem   Personliga suppleant
Kent Brännbacka, vice ordf.   Krister Björkskog
Kaj Vik   Roy Vikström
Ann-Mari Ekstrand   Ilse Nynäs
Tage Lindkvist   Jan-Olof Björkskog
Gurli Larsson   Stephan Hällund
Pia Grankulla   Anders Snellman
Johanna Särkijärvi   Stig-Erik Enkvist
Terese Grankulla   Anette Sandström
Lena Holmberg   Eva-Maria Svenlin