Larsmo församling

På pastorskansliet betjänar vi dig i alla ärenden som berör dop, äktenskap, jordfästning, gravvård, bokning av verksamhetsutrymmen, annonsering, förvaltning samt församlingens övriga verksamhet.  Från oss kan ni också beställa ämbetsbevis och släktutredningar till bouppteckningar.

Kansliets öppethållningstider: må kl. 9-12, ons kl. 12-14 och to kl. 14-17.  

Telefon till kansliet: 040 868 6950

E-post:  larsmo.forsamling@evl.fi 

Kanslist Maria Bäck : 040 868 6956  (fr.o.m 26.2.2018)

Post-och besöksadress. Marieholmsvägen 23, 68570 Larsmo

Faktureringsadress: Kyrkans servicecentral/Larsmo församling

                                    ++3106++

                                    PL 378

                                    00026 BASWARE