Larsmo församling

På pastorskansliet betjänar vi dig i alla ärenden som berör dop, äktenskap, jordfästning, gravvård, bokning av verksamhetsutrymmen, annonsering, förvaltning samt församlingens övriga verksamhet.  Från oss kan ni också beställa ämbetsbevis och släktutredningar till bouppteckningar.

Kansliet har bestämda öppethållningstider, må 9-12, ons 12-14 och to 14-17,  men kanslisten finns också på plats andra tider, och betjänar dig gärna, om arbetssituationen bara tillåter det.

Telefon till kansliet: 040 868 6950

E-post:  larsmo.forsamling@evl.fi  eller barbro.bang@evl.fi

Kanslist Barbro Bång : 040 868 6956 

Post-och besöksadress. Marieholmsvägen 23, 68570 Larsmo

Faktureringsadress: Kyrkans servicecentral/Larsmo församling

                                    ++3106++

                                    PL 378

                                    00026 BASWARE


Tag kontakt

Barbro Bång
kanslist
040 868 6956
Marieholmsvägen 23
68570 Larsmo