Faktureringsadress:

Kyrkans servicecentral/Larsmo församling

++3106++

PL 378

00026 BASWARE

 

Församlingens FO-nummer är 0180856-2

Tag kontakt

Barbro Bång
kanslist
040 868 6956
Marieholmsvägen 23
68570 Larsmo