Barnkören startar 14.11.2017, i Holm bönehus

 

För alla barn i åk 1-16.

Vi övar i Holm bönehus tisdagar kl. 17-17.45.

Ibland sjunger vi i kyrkan och på andra plaster. Vid behov indelning i två grupper, enligt ålder.

Larsmo församling/ Susanna Östman

Tel: 040 913 6811