Minior- och juniorarbetet

Vår önskan med minior- och juniorverksamheten är att ge barn i lågstadieåldern en möjlighet att växa i Jesu lärjungaskap och samlas till meningsfull, rolig och lärorik sysselsättning på fritiden. Miniorklubbarna är till för flickor och pojkar i åldern åk.1-3 och juniorklubbarna för flickor och pojkar i åldern åk.4-6. Vi strävar till att hålla klubbar i alla större kommundelar. Information ges via församlingens infoblad, skolornas anslagstavlor och via denna hemsida. 

Församlingens klubbverksamhet våren 2018

 

MINIORKLUBBAR för åk 1-3:

Bosund dagklubbsutrymme: Måndagar kl.18.00. Ledare Hannes Uunila, Alina Tylli. Start 15 januari 2018!

Västerby bönehus: Onsdagar kl.18.00. Ledare Annie Grankulla, Julia Krok, Janina Kronqvist. Start 17 januari 2018!

Holm bönehus: Tisdagar kl.18.00. Ledare Linn Björk, Paulina Asplund, Elin Vesternäs. Start 16 januari 2018!

Furugården: Onsdagar kl.18.00. Ledare Ada Byggmästar, Natalie Sundqvist, Linnéa Eklund . Start 17 Januari 2018!

Miniorklubbarna håller paus under sportlovet vecka 9!

Juniorklubbar: för åk 4-6

Bosund fritidsgård: "Aktiva Unga" för åk. 4-6 torsdagar kl.18.00. Ledare:  Stina Svenfelt, Ida Snellman, Tim Björkskog. Start: 18 januari 2018!

Västerby bönehus: Måndagar kl.18.00. Ledare Matilda Gäddnäs, Joanna Granholm, Rebecka Granholm. Start 15 januari 2018!

Holm fritidsgård: "Aktiva Äventyrare" för pojkar, åk. 6-7.  Torsdagar kl.15-17. Mellanmål serveras i början mot en liten avgift. Ledare Ulf Axell. Gruppen startar vårterminen 18 januari 2018. Nya " Aktiva Äventyrare" hjärtligt välkomna med!

Furugården: Starttidpunkt meddelas senare!

Juniorklubbarna håller paus under sportlovet vecka 9!

Kolla affischerna som sätts upp i larsmoskolorna.

 

VÄLKOMNA MED I VÅR VERKSAMHET!

 

  
Minior- och juniorklubbarna i Larsmo församling.
Våra omtyckta minior- och juniorklubbar
Klubbar för miniorer och juniorer
Välkommen med till våra olika klubbar; ingen förhandsanmälan behövs, bara att komma med! Klubbarna leds av församlingens utbildade hjälpledare.

Kontaktperson och huvudansvarig för verksamheten  är ungdomsarbetsledare Ulf Axell  040 868 6955  och e-post: ulf.axell@evl.fi 
 
ungdomsarbetsledare
Larsmo församling
68570 Larsmo