Eva och Ove Gädda med familj.

De har fungerat som församlingens missionärer i Maral i Kenya, som Evangeliiföreningens mission. Just nu är de hemma från missionsfältet.

 

 

                    

 

Jimmy och Malena Svenfelt med familj. Deras verksamhetsplats är Albanien, där de tjänar i Helig Paulus lutherska församling. De är utsända av LFF.

 Mona och Alf Wallin

Avtalsmissionärer i Kenya

Mona Wallin arbetar med diakoni och nödhjälp samt undervisar i yrkesskolan RYP i västra Kenya. Alf Wallin arbetar med vattenprojekt, byggnadsarbete och ungdomsarbete i västra Kenya. De är utsända av Svenska lutherska evangeliföreningen.