Missionsdirektionen leder missionsarbetet och består av följande medlemmar:

Christine Björkskog (ordf.), Jan-Olav Sundfors (vice ordf.), Maj-Len Enlund (kassör), Ulla Lindkvist, Alf Lindgren, Max-Olav Lassila (sekr.)

Suppleanter: Stefan Svenfelt, Gunni-Maj Svenlin, Karlis Safronovs, Mats Ahlö och Ann-Mari Ekstrand (KR:s representant).