Orgel
Orgel

Körerna                                                                          

 
Kyrkokören

Kyrkokören övar i församlingshemmet, onsdagar kl. 19.15-20.45. Övningarna inleds med kaffe kl 19.00.

Kören är vilande. Vi återkommer när det blir aktuellt med nystart.

 

 

Ungdomskören
Ungdomskören inleder höstens övningar tisdag 4.9 kl 19 i Holm bönehus 
Victoria Asplund leder kören i höst.
 
 
 
 
 

Barnkörerna

 

Barnkörstart i Holm bönehus!!!  datum för höstens körstart inte klar.
För alla barn i åk 1-6.
Övningarna kl 17-17-45
 
Ibland sjunger vi i kyrkan och på andra platser.
 
Larsmo församling/ Susanna Östman
Telefon: 040 913 6811

 

 

 

Lovsångsgruppen

Lovsångsgruppen samlas tisdagar varannan vecka kl. 18.00-19.00 i Holm bönehus. Start 25.9 2018. Varmt välkommen med och sjung till Herrens ära!

 

 

Orgellektioner                                        

Musikundervisning
Församlingen har vissa möjligheter att erbjuda lektioner i orgelspel.
I höst ingen undervisning.

Ungdomskören inleder höstens övningar tidag 4.9.2018 i Holm bönehus. Victoria Asplund leder kören.