Körerna                                                                          

 
Kyrkokören

Kyrkokören övar i församlingshemmet, onsdagar kl. 19.15-20.45. Övningarna inleds med kaffe kl 19.00.

Kören är vilande. Vi återkommer når det blir aktuelelt igen.

 

 

Ungdomskören
Ungdomskören övar i Holm bönehus, följande tisdagar kl. 18.00-19.00:
Victoria Asplund leder kören i höst.
 
 
 
 

Barnkörerna

 

Barnkörstart 14.11.2017 i Holm bönehus!!!
För alla barn i åk 1-6.
Vi över i Holm bönehus tisdagar kl 17-17.45.
Ibland sjunger vi i kyrkan och på andra platser.
 
Vid behov delas vi i två grupper, enligt ålder.
 
Lasrmo församling/ Susanna Östman
Telefon: 040 913 6811

 

 

Orgellektioner                                        

Musikundervisning
Församlingen har vissa möjligheter att erbjuda lektioner i orgelspel.
I höst ingen undervisning.