Körerna                                                                          

 
Kyrkokören

Kyrkokören övar i församlingshemmet, onsdagar kl. 19.15-20.45. Övningarna inleds med kaffe kl 19.00.

Kören är vilande. Vi återkommer när det blir aktuellt med nystart.

 

 

Ungdomskören
Ungdomskören övar i församlingshemmet tisdagar kl. 19. Terminsstart ti 16.1.2018
Victoria Asplund leder kören i vår.
 
 
 
 
 

Barnkörerna

 

Barnkörstart 16.1.2018 i Holm bönehus!!!
För alla barn i åk 1-6.
Övningarna kl 17-17-45
 
Ibland sjunger vi i kyrkan och på andra platser.
 
Larsmo församling/ Susanna Östman
Telefon: 040 913 6811

 

 

Orgellektioner                                        

Musikundervisning
Församlingen har vissa möjligheter att erbjuda lektioner i orgelspel.
I höst ingen undervisning.