Sportlovsweekend för juniorer (åk 4-6) 22-24.2.2019

Vi ordnar en juniorweekend i början av sportlovet på Pörkenäs. Som ledare fungerar Ulf Axell, Britt-Mari Gripenberg tillsammans med hjälpledare. Närmare info och program kommer småningom.