ÖPPET HUS för ungdomar anordnas på olika ställen i kommunen Fredagar kl. 20.00 - 23.00 enligt följande:

Xodus (Holm bönehus) Fagernäsvägen 10: Kl.20.00-24.00 för ungdomar åk 7 och äldre! Olika program och teman.Terminstart fre 12.1. 2018 kl. 20.

Bosund fritidsgård *) Skolvägen 13: För ungdomar i åk. 7 och äldre! Möjlighet att spela innebandy i skolans gymnastiksal under kvällarna. Ljusbottnade skor, egen klubba och boll med! Terminsstart 19.1.2018.

Näs skola *) Näsvägen19: För ungdomar i åk. 7 och äldre! Möjlighet att spela innebandy i skolans gymnastiksal under kvällarna. Ljusbottnade skor, egen klubba och boll med!  Terminsstart 19.1.2018

Furuholmens fritidsgård *) Furuholmsvägen 34: För ungdomar i åk. 7 och äldre! Terminsstart 19.1.2018

*) Verksamheten anordnas i samarbete med Larsmo kommuns fritidsbyrå och Larsmo församling!

Kontaktperson från Larsmo församling: Ungdomsarbetsledare Ulf Axell tfn 040 868 6955.

Öppet Hus-kvällarnas program
Fri samvaro, sällskapsspel, bordtennis m.m. Servering av kaffe, te, saft med tilltugg under kvällen. Godisförsäljning. Andakt.  Ibland medverkar inbjudna gäster.

ungdomsarbetsledare
Larsmo församling
68570 Larsmo