ÖPPET HUS startar på olika ställen i Kommunen Fredagar kl.20.00 - 23.00 på följande ställen:

Bosund fritidsgård (Skolvägen 13). För ungdomar i åk.7 och äldre! Möjlighet att spela innebandy i skolans gymnastiksal under kvällarna. Ljusbottnade skor, egen klubba och boll med! Start 15.9.2017!

Näs skola (o.b.s. nytt ställe (Näsvägen19). För ungdomar i åk.7 och äldre! Möjlighet att spela innebandy i skolans gymnastiksal under kvällarna. Ljusbottnade skor, egen klubba och boll med!  Start 15.9.2017!

Furuholmens fritidsgård (Furuholmsvägen 34). För ungdomar i åk.7 och äldre! Start 15.9.2017!

Verksamheten anordnas i samarbete med Larsmo kommuns fritidsbyrå och Larsmo församling!

Kontaktperson från Larsmo församling: Ungdomsarbetsledare Ulf Axell tfn 040-8686 955. Under tiden 1.10 - 31.12 Jakob Edman tfn. 040-8686 955.

Öppet Hus-kvällarnas program
Fri samvaro, sällskapsspel, bordtennis m.m. Servering av kaffe, te, saft med tilltugg under kvällen. Godisförsäljning. Andakt.  Ibland medverkar inbjudna gäster.

Tag kontakt

Viktor Asplund
Ungdomsledare
Larsmo församling
68570 Larsmo
Ulf Axell
ungdomsarbetsledare
Larsmo församling
68570 Larsmo