ÖPPET HUS för ungdomar anordnas på olika ställen i kommunen Fredagar kl. 20.00 - 23.00 enligt följande:

Xodus (Holm bönehus) Fagernäsvägen 10: Kl.20.00-24.00 för ungdomar åk 7 och äldre! Olika program och teman.Terminstart fre 12.1. 2018 kl. 20.

Bosund fritidsgård *) Skolvägen 13: För ungdomar i åk. 7 och äldre! Möjlighet att spela innebandy i skolans gymnastiksal under kvällarna. Ljusbottnade skor, egen klubba och boll med! Terminsstart 19.1.2018.

Näs skola *) Näsvägen19: För ungdomar i åk. 7 och äldre! Möjlighet att spela innebandy i skolans gymnastiksal under kvällarna. Ljusbottnade skor, egen klubba och boll med!  Terminsstart 19.1.2018

Furuholmens fritidsgård *) Furuholmsvägen 34: För ungdomar i åk. 7 och äldre! Terminsstart 19.1.2018

*) Verksamheten anordnas i samarbete med Larsmo kommuns fritidsbyrå och Larsmo församling!

Kontaktperson från Larsmo församling: Ungdomsarbetsledare Ulf Axell tfn 040 868 6955.

Öppet Hus-kvällarnas program
Fri samvaro, sällskapsspel, bordtennis m.m. Servering av kaffe, te, saft med tilltugg under kvällen. Godisförsäljning. Andakt.  Ibland medverkar inbjudna gäster.

Tag kontakt

Viktor Asplund
Ungdomsledare
Larsmo församling
68570 Larsmo
Ulf Axell
ungdomsarbetsledare
Larsmo församling
68570 Larsmo