Vinterskriftskolan 2017 - 2018

Vinterskriftskolan hålls torsdagar kl 15 i Cronhjelmskolans religionsklassrum. Mellanmål serveras i skolans matsal kl.14.50. Tag med dej: Bibel, anteckningsmaterial, Skribaboken, Katekes m.m. Denna skriftskola hålls för redan anmälda ungdomar!

Övrigt program: Lektioner i församlingshemmet söndag 10.10 och 4.2.2018 kl.10.00-14.00. Lunch serveras! Skriftskolweekend vid Inremissionshemmet i Gertruds 16-18.3.2018. Mera info om weekenden kommer senare. Konfirmation söndag 22.4 kl.10.00 i Larsmo kyrka. 

Anmälningar till nästa års (2019) skriftskola sker under maj månad  2018. Ungdomar födda 2004 och tidigare! Max 20 deltagare.

 

 

Sommarskriftskolan 2018 (ungdomar födda 2003 eller tidigare)

Sommarskriftskolan har inletts!

Till skriftskolan hör ett antal kyrkobesök (se annan ruta), ett par lektionstillfällen under hösten (6.10 kl.18.00 vid förs.hemmet) och (10.3.2018 kl.10.00 vid förs.hemmet), en weekend vid Wanha Karhunmäki i Lappo 26-28.1.2018. Infobrev utskickas inför weekenden.

Daglektioner hålls vid församlingshemmet 4-7.6 samt läger vid Wanha Karhunmäki 10-15.6. Konfirmationshelg 16-17.6.2018.

 

Skriftskolinfo 24.9.2017

Altaret i Larsmo kyrka
Sommarskriftskola i Larsmo församling
Sommarskriftskolan 2017 har startat!

DELTAGANDE I GUDSTJÄNSTLIVET OCH FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET

*Att bli bekant med församlingens mångsidiga verksamhet är en viktig del av skriftskolan. Du bör vara med i tio (10) gudstjänster och fylla i uppgifterna i din kyrkogångsbok. Skriv in ditt namn tydligt i kyrkogångsboken!

Följande är obligatoriska:

1. Julbönen 24.12.2017 eller julottan 25.12.2017

2. Skärtorsdagen 29.3.2018 eller Långfredagen 30.3.2018

3. Påskdagen 1.4.2018

4. Sju (7) andra gudstjänster/Högmässor som du kan välja fritt emellan.

*Utöver de ovannämnda 10 gudstjänsterna/högmässorna skall du delta i fyra (4) andra samlingar, varav en bör vara en ungdomssamling vid Xodus/öppet hus i Larsmo församling.

*Som andra samlingar kan räknas t.ex: dop, vigslar, Jordfästningar, lördagssamlingar, missionsaftnar, "de vackraste julsångerna", "kauneimmat joululaulut", olika evenemang i församlingen m.m.(kolla upp i infobladet eller på hemsidan) D.v.s samlingar anordnade av den Lutherska kyrkan!

*Ifall du är på resa så kan du ta din kyrkogångsbok med och få anteckning i den att du deltagit vid gudstjänsten/högmässan i någon annan luthersk kyrka i Finland eller norden.

*Andra samlingar, utom ungdomssamlingen, kan i undantagsfall ersättas med extra gudstjänstbesök. En av de fyra samlingarna kan vara en (1) sammankonst eller bibelsamtal eller LFF,s ungdomssamling. 

*Alla kyrkobesök och andra samlingar skall vara klara tills fredagen den 20.4.2018. Då samlas kyrkogångsböckerna in vid Cronhjelmskolan (låda i skolans kansli).

Diakoniuppgiften skall du göra på följande sätt! Pappret med förslaget på vilken uppgift du vill utföra tas med till första lektionstillfället fredag 6.10 kl.18.00. Själva uppgiften skall vara klar tills konfirmandweekenden 26 - 28.1.2018!