Vinterskriftskolan 2018 - 2019 (födda 2004 eller tidigare)

Start 6 september 2018 kl.19.00 med gemensam samling för konfirmander och föräldrar i församlingshemmet.

Tidpunkter: Lektioner varje vecka på torsdags- eller fredagseftermiddagar i Cronhjelmskolan. Mellanmål serveras före i skolans matsal.

Övrigt program: Skriftskolweekender vid Inremissionshemmet i Gertruds 21-23-9.2018 och 15-17.3.2019. Konfirmation söndag 28.4.2019 kl.10.00 i Larsmo kyrka. 

Deltagarantal max 20 konfirmander. Företräde ges åt ungdomar med särskilda skäl

Anmälningar till både vinter- och sommarskriftskolan sker elektroniskt via en blankett, som är aktiverad 16 - 29.8.2018!

Anmälningsblanketten finns här.

Välkommen med!

 

 

Sommarskriftskolan 2018 - 2019 (födda år 2004 och tidigare)

Start måndag 1 Oktober 2018 kl.19.00 i Larsmo församlingshem med gemensam samling för konfirmander och föräldrar.

Tidpunkter: Weekend 25 - 27.1.2019; dagperiod 3 - 6.6 och lägerperiod 9 - 14.6.2019. Konfirmation och gemensam nattvardsgång i Larsmo kyrka lördag 15.6 och söndag 16.6.2019.

Anmälning till skriftskolan sker elektroniskt via en blankett som är aktiverad 16 - 29.8.2018.

Anmälningsblanketten finns här.

Välkommen med!

Altaret i Larsmo kyrka
Sommarskriftskola i Larsmo församling
Sommarskriftskolan 2017 har startat!