Vinterskriftskolan 2017 - 2018

Vinterskriftskolan startar torsdag 24.8.2017 kl 15 i Cronhjelmskolan. Mellanmål serveras i skolans matsal kl.14.50. Tag med dej: Bibel, anteckningsmaterial, Skribaboken, Katekes m.m. Denna skriftskola hålls för redan anmälda ungdomar!

Övrigt program: Lektioner i församlingshemmet söndag 10.10 och 8.10 kl.10.00-14.00. Lunch serveras! Weekend vid Inremissionshemmet 16-18.3.2018. Konfirmation söndag 22.4 kl.10.00 i Larsmo kyrka. 

Anmälningar till nästa års (2018) skriftskola sker i april-maj 2018. Max 20 deltagare.

 

 

Sommarskriftskolan 2018 (ungdomar födda 2003 eller tidigare)

Sommarskriftskola inleds sö 24.9 med gudstjänst i kyrkan. Efter gudstjänsten ges närmare information om skriftskolan åt konfirmander och föräldrar.

Till skriftskolan hör ett antal kyrkobesök (se närmare i annan ruta), ett par lektionstillfällen under hösten (6.10 kl.18.00 vid förs.hemmet) och vårvintern, en weekend vid Wanha Karhunmäki i Lappo 26-28.1.2018, daglektioner vid församlingshemmet 4-7.6 samt läger vid Wanha Karhunmäki 10-15.6. Konfirmationshelg 16-17.6.2018.

Välkommen till skriftskolan!

Skriftskolinfo 24.9.2017

Altaret i Larsmo kyrka
Sommarskriftskola i Larsmo församling
Sommarskriftskolan 2017 har startat!

DELTAGANDE I GUDSTJÄNSTLIVET OCH FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET

*Att bli bekant med församlingens mångsidiga verksamhet är en viktig del av skriftskolan. Du bör vara med i tio (10) gudstjänster och fylla i uppgifterna i din kyrkogångsbok. Skriv in ditt namn tydligt i kyrkogångsboken!

Följande är obligatoriska:

1. Julbönen 24.12.2017 eller julottan 25.12.2017

2. Skärtorsdagen 29.3.2018 eller Långfredagen 30.3.2018

3. Påskdagen 1.4.2018

4. Sj (7) andra gudstjänster/Högmässor som du kan välja fritt emellan.

Utöver de ovannämnda 10 gudstjänsterna/högmässorna bör du varna med i fyra (4) andra samlingar, varav en bör vara en ungdomssamling vid Xodus/öppet hus i Larsmo församling.

Som andra samlingar räknas t.ex: dop, vigslar, Jordfästningar, lördagssamlingar, missionsaftnar, "de vackraste julsångerna", "kauneimmat joululaulut" m.m. Samlingar anordnade av den Lutherska kyrkan!

Ifall du är på resa så kan du ta din kyrkogångsbok med och få anteckning i den att du deltagit vid gudstjänsten/högmässan i någon annan luthersk kyrka i Finland eller norden.

Andra samlingar, utom ungdomssamlingen, kan i undantagsfall ersättas med extra gudstjänstbesök. En av de fyra samlingarna kan vara en (1) sammankonst eller bibelsamtal eller LFF,s ungdomssamling. 

Alla kyrkobesök och andra samlingar skall vara klara tills fredagen den 20.4.2018. Då samlas kyrkogångsböckerna in vid Cronhjelmskolan (låda i skolans kansli).

Diakoniuppgiften skall du göra på följande sätt! Pappret med förslaget på vilken uppgift du vill utföra tas med till första lektionstillfället fredag 6.10 kl.18.00. Själva uppgiften skall vara klar tills konfirmandweekenden 26 - 28.1.2018!

Tag kontakt

Max-Olav  Lassila
kyrkoherde
0500 252 896