Ungdomskören                                                    
Ungdomskören övar församlingshemmet. Terminsstart 14.1 kl. 19 i församlingshemmet. Välkommen med!