Ungdomssamlingar och Öppet hus vid Xodus (Fagernäsvägen 10) varje fredag kl. 20.00 - 24.00. Fri samvaro under kvällen, sällskapsspel, spela och hör på musik, andakt m.m.

Med det praktiska under kvällarna svarar olika ansvarsgrupper, bestående av äldra ledare. Ibland har vi inbjudna gäster och då är det program i stora salen direkt från början. Välkommen med!

Kolla annonseringen på olika anslagstavlor (Holm, S.Market och Cronhjelmskolan) samt FB "Xodus-för litet bättre fredagskvällar"


 

Ungdomssamlingar och Öppet hus fredagar kl.20 - 24 vid Xodus hösten 2017:

8.9.2017   Öppet hus. Klusterandakt!

15.9.2017  Inget öppet hus vid Xodus p.g.a Kyrkhelgen i Karleby, som börjar samma kväll. Samåkning för den som behöver skjuts!

22.9.2017 Ungdomssamling.  Gäst Anders Finskas.

Holm bönehus
Holm bönehus
Programmet för ungdomar finns på vår hemsida!
Kolla programmet via hemsidan www.larsmoforsamling.fi eller FB-grupp: "Xodus-för litet bättre fredagskvällar"

Tag kontakt

Viktor Asplund
Ungdomsledare
Larsmo församling
68570 Larsmo
Ulf Axell
ungdomsarbetsledare
Larsmo församling
68570 Larsmo