Ungdomssamlingar och Öppet hus vid Xodus (Fagernäsvägen 10) varje fredag kl. 20.00 - 24.00. Fri samvaro under kvällen, sällskapsspel, spela och hör på musik, andakt m.m.

Med det praktiska under kvällarna svarar olika ansvarsgrupper, bestående av äldra ledare. Ibland har vi inbjudna gäster och då är det program i stora salen direkt från början. Välkommen med!

Kolla annonseringen på olika anslagstavlor (Holm, S.Market och Cronhjelmskolan) samt FB "Xodus-för litet bättre fredagskvällar"

Öppet hus vid prästgården med början fredag 1.6 kl.20.00 - 24.00.


 

Ungdomssamlingar och Öppet hus fredagar kl.20 - 24 vid Xodus våren 2018:

2.3.2018   Öppet hus. Andakt av Max Olav Lassila!

9.3.2018   Öppet hus. Klusterandakt

16.3.2018  UNGDOMSSAMLING, inbjuden gäst Matti Aspvik.

23.3.2018  Öppet hus. Andakt av Richard Eklund.

30.3.2018  LÅNGFREDAG. Xodus är stängt!

6.4.2018    Öppet hus. Studio XODUS.

13.4.2018  Öppet hus. Klusterandakt.

20.4.2018  UNGDOMSSAMLING. Viktor Asplund undervisar.

27.4.2018  Öppet hus. Studio XODUS

Holm bönehus
Holm bönehus
Programmet för ungdomar finns på vår hemsida!
Kolla programmet via hemsidan www.larsmoforsamling.fi eller FB-grupp: "Xodus-för litet bättre fredagskvällar"
ungdomsarbetsledare
Larsmo församling
68570 Larsmo