Alpha är en kurs i kristen tro som bygger på ett material som används av många församlingar runtom i vår värld.

Alphakvällarna byggs upp kring en lätt middag, undervisning och samtal i smågrupper.

En ny kurs startar 9.9-25.11.2018 Kurskvällarna hålls  på söndag kl. 17-19.30. Mera information och anmälan till Viktor Asplund,  tel. 044 449 4268.