Alpha är en kurs i kristen tro som bygger på ett material som används av många församlingar runtom i vår värld.

Alphakvällarna byggs upp kring en lätt middag, undervisning och samtal i smågrupper.

En ny kurs var planerad att starta hösten 2018 men den blir inte av nu. Vi återkommer när en ny kurs blir aktuell.