Alpha är en kurs i kristen tro som bygger på ett material som används av många församlingar runtom i vår värld.

Alphakvällarna byggs upp kring en lätt middag, undervisning och samtal i smågrupper.

En ny kurs startade i januari 2017 och avslutades 19.3.2017.  Mera information  om eventuella nya kurser ger Viktor Asplund. Viktor Asplund nås på tel. 044 449 4268.