Diakonidirektionen åren 2017-2018 :

Mirjam Svenfors (ordf.), Janne Sundström, Inger Snellman,Timo Tupeli (vice ordf.) och Barbro Ödahl. Kaj Vik är KR:s representant, Carina Lassila sekreterare och Marko Sjöblom, kaplan. Suppleanter: Ole Björkström, Jenny Björkström, Lena Granlund-Stens, Nils Johansson och Gerd Söderlund.