Diakonidirektionen åren 2015-2016 :

Mirjam Svenfors (ordf.), Ulla Hällund, Nils Johansson, Inger Snellman och Timo Tupeli. Kaj Vik är KR:s representant, Carina Lassila sekreterare och Marko Sjöblom, kaplan. Suppleanter: Ole Björkström, Jenny Björkström, Lena Granlund-Stens, Magnus Snellman och Gerd Söderlund.