Grupper och syföreningar

Syförening i Bosund Missionsstuga

Träffas varje måndag mellan kl.12-14. Sortering och packning av kläder. Terminsstart 4.9.2017

Kontaktperson: Christina Lindholm, tfn 040 7469514

 

Syförening i Västerby bönehus

Träffas varannan tisdag mellan kl. 13.30 -15.00. Terminsstart 12.9.2017

Kontaktperson: Gunborg Snellman, tfn 050 0862705

 

Furugårdens syförening

Träffas varannan onsdag mellan kl. 13-15. Terminsstart 13.9.2017

Kontaktperson: Carina Lassila, tfn 040 868 6954

 

Stick-in café

Kravlös gemenskap. Stick in på en kaffe, med eller utan stickor. Terminsstart 6.9.2017

Kontaktperson: Marlene Ahlö, tfn 040 868 6960

 

Kvinnocafé

Gemenskap för kvinnor i olika åldrar vid dukat kaffebord, ordnas en gång i månaden.

Sång, kvinnors livsberättelser och andakt finns på programmet. Det finns också böcker till utlåning.

Kontaktpersoner: Marlene Ahlö, tfn 040 868 6960 och Carina Lassila, tfn 040 868 6954

Första kvinnocafét är 14.9.2017 kl. 18.30 i Holm bönehus. Tema: Tacksamhet-välsignelse. Benita Östman, Victoria Aspliund m fl. medverkar.

Karagruppen

Sista torsdagen i månaden ordnas samlingar för karlar.

Kontaktpersoner: Guy Ahlsved 045 2333375 och Jens Sjölind 050 5053502

 

Vänkretsen

En gemenskap för personer med psykisk ohälsa.

Träffas kl. 13.30 i Holm bönehus varannan torsdag. Terminsstart 21.9.2017

Kontaktperson: Carina Lassila, tfn 040 868 6954

 

Väncafé för pensionärer

Väntjänsten inbjuder till gemenskap kring kaffebordet i Furuholmens fritidsgård. Ibland har caféet besök av gäster. . 

Kontaktperson: Ing-Britt Vikström, tfn 050 5728291

 

Lärjungagrupp

Samlas till bibelstudium, samtal och bön med andra kvinnor för ”att växa i lärjungaskap”. Ny grupp startar 29.9 kl 19. Vi går igenom Matt 6 och 7 och samtalar i smågrupper. Anmälan, gärna före 20.9.2017 till pastorskanliet tel 040 868 6950.