Sopplunch

En gång i månaden har vi Sopplunch i Holm bönehus. Intäkterna går till diakonin. Lunchen är avsedd att "ge mat åt de hungriga", men ger också som en möjlighet till samtal och gemenskap. Kl. 11-13

Under sommaren blir  det inte soppunch utan i stället är Sommarcaféet öppet julitorsdagar 5.7, 12.7, 19.7 och 26.7 kl 13-15. I Sommarcaféet består serveringen av kaffe, te och våfflor... och skön gemenskap. Välkomna!