Sopplunch

En gång i månaden har vi Sopplunch i Holm bönehus. Intäkterna går till diakonin. Lunchen är avsedd att "ge mat åt de hungriga", men ger också som en möjlighet till samtal och gemenskap. Kl. 11-13

Datum för följande Sopplunch är 31.1 2019. Välkommen!