Stöd i sorg

För dig som mist en nära anhörig 

Församlingens präster och diakoniarbetare finns till för dig i din sorg. Tag kontakt om du önskar samtala.

 

Samtals- och stödgrupper

”Sorgen söker ord” – stödgrupp för sörjande ordnas i församlingen enligt behov.

Vi meddelar när det blir aktuellt för ny sorgegrupp.

Mera information om sorgegrupper ger diakonissan Carina Lassila,

tel. 040 868 6954.