Stöd i sorg

För dig som mist en nära anhörig 

Församlingens präster och diakoniarbetare finns till för dig i din sorg. Tag kontakt om du önskar samtala.

 

Samtals- och stödgrupper

”Sorgen söker ord” – stödgrupp för sörjande ordnas i församlingen enligt behov.

En ny grupp startar tisdagen 19 september 2017  kl. 13.30.

För några av er har vandringen i sorgens landskap just börjat, medan andra som ser denna inbjudan har redan vandrat där en tid. Vi önskar ge dig en möjlighet att träffa andra som är i liknande situation så ni kan dela erfarenheter med varandra. Du är välkommen att delta i en stödgrupp för sörjande.

Gruppen startar tisdag 19.9 kl. 13.30-15 i drängstugan vid pastorskansliet och träffas i regel 1 gång i månaden, ca 6 -7 ggr.

Mera information kan du få av Barbro Bång på pastorskansliet, tel 040 868 6950 eller av diakonissan Carina Lassila, tel. 040 868 6954.

Vi vill gärna ha din anmälan före 14 september. Anmäl också ifall du behöver ha hjälp med att ordna skjuts. Varmt välkommen.

Carina och Barbro

 

 

Församlingarna i Pedersöre prosteri inbjuder till  följande samtals- och stödgrupper:

"Till dig, mitt i livet, som blivit ensam genom dödsfall"
Gruppen samlas i Församlingscentret i Jakobstad, Ebba Brahe esplanaden 2

 

"Du som har mött självmord i familjen"
Gruppen samlas i Församlingscentret i Jakobstad, Ebba Brahe esplanaden 2