Stöd i sorg

För dig som mist en nära anhörig 

Församlingens präster och diakoniarbetare finns till för dig i din sorg. Tag kontakt om du önskar samtala.

 

Samtals- och stödgrupper

”Sorgen söker ord” – stödgrupp för sörjande ordnas i församlingen enligt behov.

En ny grupp startade 19 september 2017. Den pågår till mars 2018.

Vi meddelar när det blir aktuellt för ny sorgegrupp.

Mera information om sorgegrupper ger diakonissan Carina Lassila,

tel. 040 868 6954.