Vänkretsen

Träffas kl. 13.30 i Holm bönehus varannan torsdag. Terminsstart 11.1.2018

Kontaktperson: Pia Fagerholm, tfn 040 868 6966.