Vänkretsen

Träffas kl. 13.30 i Holm bönehus varannan torsdag. Terminsstart 21.9.2017

Kontaktperson: Carina Lassila, tfn 040 868 6954