Kyrkokören
 
 
Kyrkokören övar i församlingshemmet onsdagar kl. 19.15 - 20.45.
Sommaruppehåll.