Lärjungagruppen är en bibelkurs, där vi går igenom Matteus evangeliet, kapitlen 5-7, och samtalar i smågrupper. Kursen baserar sig på ett undervisningsmaterial av Reuven och Yanit Ross. Kurserna har tillsvidare ordnats åt kvinnor.

Nu är det dags för kursstart. Kursen är planerad att starta 26.9 kl. 19.  Denna gång går vi igenom Matt 6 och 7. Anmälan och info till pastorkansliet, tel 040 868 6950, gärna före 20.9. Mera information ger Barbro Bång. Man kan också anmäla sig med e-post, till larsmo.forsamling@evl.fi. Varmt  välkomna till en inspirerande, intressant kurs.