Syflreningarna inleder snart sin höstsäsong. Välkommen med i gemenskapen!                                   

Syförening i Bosund Missionsstuga

Träffas varje måndag mellan kl.12-14. Sortering och packning av kläder.            

Kontaktperson: Christina Lindholm, tfn 040 7469514 Terminsstart 15.1.2018.

 

Syförening i Västerby bönehus                                                          

Träffas varannan tisdag mellan kl. 13.30 -15.00

Kontaktperson: Gunborg Snellman, tfn 050 0862705 Terminsstart 16.1.2018

 

Furugårdens syförening

Träffas varannan onsdag mellan kl. 13-15

Kontaktperson: Carina Lassila, tfn 040 868 6954. Terminsstart 17.1.2018

 

Stick-in café i Holm bönehus

Öppen varannan onsdag kl. 13-15. 

Kontaktperson: Marlene Ahlö, tfn 040 868 6960. Terminsstart 10.1.2018.