Kontakt

Larsmo församling

Besöksadress

Marieholmsvägen 23,
68570 LARSMO

Öppethållning
Måndag  kl.  09.00–12.00
Onsdag   kl. 12.00–14.00
Torsdag  kl. 14.00–17.00

Telefon : 040 868 6950 fax (06) 728 1565

Faktureringsadress:

Kyrkans servicecentral/Larsmo församling

++3106++

PL 378

00026 BASWARE

E-post:

barbro.bang@evl.fi eller larsmo.forsamling@evl.fi

Kanslist: Barbro Bång, tel. 040 868 6956

Kanslisten är också på plats andra tider och kan nås på telefon, om arbetsuppgifterna bara tillåter det, så ring om det är något. Då är också dörren till kansliet öppen.

Ingen kontaktinformation hittades på det sökordet.