Kontakt

Larsmo församling

Besöksadress

Marieholmsvägen 23,
68570 LARSMO

Öppethållning
Måndag  kl.  09.00–12.00
Onsdag   kl. 12.00–14.00
Torsdag  kl. 14.00–17.00

Telefon : 040 868 6950 fax (06) 728 1565

Faktureringsadress:

Kyrkans servicecentral/Larsmo församling

++3106++

PL 378

00026 BASWARE

E-post:

larsmo.forsamling@evl.fi

Kanslist: Barbro Bång, tel. 040 868 6950, barbro.bang@evl.fi Kanslistvikarie 23.7 - 19.8.2018 Carola Lassila, carola. lassila@evl.fi

 

Ingen kontaktinformation hittades på det sökordet.