Fastighetspersonalen i Larsmo församling

Larsmo församling har ca 4700 medlemmar och ganska stor verksamhet i flera fastigheter. Församlingens värdinna heter Monica Wiklund. Fastighetsskötaren Marlene Ahlö assisterar henne vid olika evenemang och tar hand om fastighetsskötseln.  Vaktmästaren Rune Stens har hand om reparationer och skötseln av de yttre områdena och gravgården. Större reparationer och remonter görs i samråd med fastighetschefen Rainer Mäenpää och Kyrkorådet.

 


Marlene Ahlö
fastighetsskötare

Husmorstjänster
Fastigheter
040 868 6960
050 310 3985Rainer Mäenpää
fastighetschef

Fastighetstjänster
Begravningsplatsarbete, Fastigheter

040 868 6957
050 592 3051Rune Stens
vaktmästare

Vaktmästeri, Begravningstjänster
Begravning, Begravningsplatsarbete, Fastigheter

040 868 6958
050 554 5683Monica Wiklund
värdinna

Husmorstjänster
Fastigheter

040 868 6959
050 523 9268