Kansliet

På pastorskansliet betjänas du av kanslist Maria Bäck. Hon skriver ämbetsbetyg och gör släktutredningar till dödsbon. Kanslisten kontaktar man också i praktiska ärenden som gäller dop, vigslar, begravning. Hon skriver också gravvårdsavtalen.

Kanslist: Maria Bäck, 040 868 6950 (kansliet)

E-post:  larsmo.forsamling@evl.fi

 

 

 


Maria Bäck
kanslist

Ekonomi och administration, Information och kommunikation

040 868 6950
Fax: (06) 7281565


Barbro Bång
kanslist

Begravning, Ekonomi och administration, Information och kommunikation

040 868 6950
040 868 6956
Fax: (06) 728 1565
Marieholmsvägen 23, 68570 Larsmo