Kansliet

På pastorskansliet betjänas du av kanslist Maria Bäck. Hon skriver ämbetsbetyg och gör släktutredningar till dödsbon. Kanslisten kontaktar man också i praktiska ärenden som gäller dop, vigslar, begravning. Hon skriver också gravvårdsavtalen.

Kanslist: Maria Bäck, 040 868 6950 (kansliet)

E-post:  larsmo.forsamling@evl.fi