Kansliet

På pastorskansliet betjänas du av kanslist Barbro Bång. Vi skriver ämbetsbetyg och gör släktutredningar till dödsbon. Kanslisten kontaktar man också i praktiska ärenden som gäller dop, vigslar, begravning. Hon skriver också gravvårdsavtalen.

Kanslist: Barbro Bång, 040 868 6950 (kansliet)

E-post:  larsmo.forsamling@evl.fi  barbro.bang@evl.fi

 

 

 


kanslist
Ekonomi- och administrationstjänster
040 868 6956, 050 379 2984
Marieholmsvägen 23
68570 LARSMO, Finland