Kansliet

På pastorskansliet betjänas du av kanslist Barbro Bång. Hon skriver ämbetsbetyg och gör släktutredningar till dödsbon. Kanslisten kontaktar man också i praktiska ärenden som gäller dop, vigslar, begravning. Hon skriver också gravvårdsavtalen.

Kanslist: Barbro Bång, 040 868 6950 (kansliet), 040 868 6956 (mobiltelefon)

E-post: barbro.bang@evl.fi eller larsmo.forsamling@evl.fi

 

 

 


Barbro Bång
kanslist

Begravning, Ekonomi och administration, Information och kommunikation

040 868 6950
040 868 6956
Fax: (06) 728 1565
Marieholmsvägen 23, 68570 Larsmo