Präster i Larsmo församling


Max-Olav Lassila
kyrkoherde

Präst

040 868 6951
0500 252 896